Κωδικός CPV 03142300-1 Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Κωδικός CPV: 03142300-1

Πλήρες όνομα:

Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03142300-1, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU