Κωδικός CPV 03142200-0 Σαλιγκάρια

Κωδικός CPV: 03142200-0

Πλήρες όνομα:

Σαλιγκάρια

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03142200-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU