Κωδικός CPV 03131200-0 Τσάι σε κλώνους

Κωδικός CPV: 03131200-0

Πλήρες όνομα:

Τσάι σε κλώνους

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03130000-1 Φυτά για αφεψήματα και μπαχαρικά
Κατηγορία: 03131000-8 Φυτά για αφεψήματα

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03131200-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU