Κωδικός CPV 03131100-9 Κόκκοι καφέ

Κωδικός CPV: 03131100-9

Πλήρες όνομα:

Κόκκοι καφέ

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03131100-9, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU