Κωδικός CPV 03130000-1 Φυτά για αφεψήματα και μπαχαρικά

Κωδικός CPV: 03130000-1

Πλήρες όνομα:

Φυτά για αφεψήματα και μπαχαρικά

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class:
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03130000-1, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU