Κωδικός CPV 03121210-0 Άνθινες διατάξεις

Κωδικός CPV: 03121210-0

Πλήρες όνομα:

Άνθινες διατάξεις

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03120000-8 ???????? ?????????? ??? ????????
Κατηγορία: 03121000-5 ?????????? ????????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03121210-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU