Κωδικός CPV 03121210-0 Άνθινες διατάξεις

Κωδικός CPV: 03121210-0

Πλήρες όνομα:

Άνθινες διατάξεις

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου
Κατηγορία: 03121000-5 Φυτοκομικά προϊόντα

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03121210-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU