Κωδικός CPV 03121100-6 Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα

Κωδικός CPV: 03121100-6

Πλήρες όνομα:

Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03121100-6, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU