Κωδικός CPV 03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου

Κωδικός CPV: 03120000-8

Πλήρες όνομα:

Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03120000-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU