Κωδικός CPV 03117110-8 Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία

Κωδικός CPV: 03117110-8

Πλήρες όνομα:

Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03110000-5 ???? ??? ???????? ??????? ???????????? ??? ????????? ????
Κατηγορία: 03117000-4 ???? ??? ???????????????? ?? ???????? ??????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03117110-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU