Κωδικός CPV 03117000-4 Φυτά που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς

Κωδικός CPV: 03117000-4

Πλήρες όνομα:

Φυτά που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03117000-4, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU