Κωδικός CPV 03116300-0 Προϊόντα από λατέξ

Κωδικός CPV: 03116300-0

Πλήρες όνομα:

Προϊόντα από λατέξ

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη
Κατηγορία: 03116000-7 Φυσικό καουτσούκ, λατέξ και συναφή προϊόντα

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03116300-0, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU