Κωδικός CPV 03116100-8 Φυσικό καουτσούκ

Κωδικός CPV: 03116100-8

Πλήρες όνομα:

Φυσικό καουτσούκ

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03110000-5 ???? ??? ???????? ??????? ???????????? ??? ????????? ????
Κατηγορία: 03116000-7 ?????? ?????????, ????? ??? ?????? ????????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03116100-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU