Κωδικός CPV 03113200-8 Ζαχαροκάλαμο

Κωδικός CPV: 03113200-8

Πλήρες όνομα:

Ζαχαροκάλαμο

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03110000-5 ???? ??? ???????? ??????? ???????????? ??? ????????? ????
Κατηγορία: 03113000-6 ???? ??? ???????????????? ??? ??? ????????? ???????

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03113200-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU