Κωδικός CPV 03113200-8 Ζαχαροκάλαμο

Κωδικός CPV: 03113200-8

Πλήρες όνομα:

Ζαχαροκάλαμο

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη
Κατηγορία: 03113000-6 Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03113200-8, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU