Κωδικός CPV 03113100-7 Ζαχαρότευτλα

Κωδικός CPV: 03113100-7

Πλήρες όνομα:

Ζαχαρότευτλα

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα
Ομάδα: 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής
Class: 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη
Κατηγορία: 03113000-6 Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03113100-7, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU