Код CPV 03419200-2 Дървен материал за използване в мините

Код CPV: 03419200-2

Пълното име:

Дървен материал за използване в мините

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03400000-4 Продукти на горското стопанство и дърводобива
Class: 03410000-7 Дървен материал
Категория: 03419000-0 Дърво, използвано в строителството

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03419200-2, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU