Код CPV 45111250-5 Работи, свързани с геотехнически проучвания

Код CPV: 45111250-5

Пълното име:

Работи, свързани с геотехнически проучвания

Section: 45000000-7EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 45111250-5, 45000000-7, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU