Код CPV 79421200-3 Услуги по разработване на проекти, без строителните

Код CPV: 79421200-3

Пълното име:

Услуги по разработване на проекти, без строителните

Section: 79000000-4EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 79421200-3, 79000000-4, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU