Код CPV 22000000-0 Печатни материали и свързани с тях продукти

Код CPV: 22000000-0

Пълното име:

Печатни материали и свързани с тях продукти

Section: 22000000-0EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 22000000-0, 22000000-0, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU