Код CPV 03100000-2 Продукти на земеделието и градинарството

Код CPV: 03100000-2

Пълното име:

Продукти на земеделието и градинарството

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 ???????? ?? ???????????, ????????????????, ???????????, ????????????? ? ???????? ? ??? ????????
Class:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03100000-2, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU