Код CPV 03110000-5 Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

Код CPV: 03110000-5

Пълното име:

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 ???????? ?? ???????????, ????????????????, ???????????, ????????????? ? ???????? ? ??? ????????
Група: 03100000-2 ???????? ?? ??????????? ? ??????????????
Class:
Категория:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03110000-5, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU