Код CPV 03341000-3 Маркировки за уши на говеда

Код CPV: 03341000-3

Пълното име:

Маркировки за уши на говеда

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03300000-2 Продукти на животновъдството, лова и риболова
Class: 03340000-6 Маркировки за уши на животни
Категория:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03341000-3, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU