Код CPV 03325000-3 Дребен добитък

Код CPV: 03325000-3

Пълното име:

Дребен добитък

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03300000-2 Продукти на животновъдството, лова и риболова
Class: 03320000-8 Едър рогат добитък, домашни животни и дребен добитък
Категория:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03325000-3, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU