Код CPV 03311400-6 Риба тон

Код CPV: 03311400-6

Пълното име:

Риба тон

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03300000-2 Продукти на животновъдството, лова и риболова
Class: 03310000-5 Рибни, ракообразни и водни продукти
Категория: 03311000-2 Риба

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03311400-6, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU