Код CPV 03311220-0 Полак

Код CPV: 03311220-0

Пълното име:

Полак

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03300000-2 Продукти на животновъдството, лова и риболова
Class: 03310000-5 Рибни, ракообразни и водни продукти
Категория: 03311000-2 Риба

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03311220-0, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU