Код CPV 03221213-2 Испански фасул

Код CPV: 03221213-2

Пълното име:

Испански фасул

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03200000-3 Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Class: 03220000-9 Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Категория: 03221000-6 Зеленчуци

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03221213-2, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU