Код CPV 03221110-0 Кореноплодни зеленчуци

Код CPV: 03221110-0

Пълното име:

Кореноплодни зеленчуци

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 ???????? ?? ???????????, ????????????????, ???????????, ????????????? ? ???????? ? ??? ????????
Група: 03200000-3 ??????? ???????, ???????, ?????????, ??????? ? ????????? ???????
Class: 03220000-9 ?????????, ??????? ? ????????? ???????
Категория: 03221000-6 ?????????

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03221110-0, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU