Код CPV 03211900-2 Зърнени продукти

Код CPV: 03211900-2

Пълното име:

Зърнени продукти

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 ???????? ?? ???????????, ????????????????, ???????????, ????????????? ? ???????? ? ??? ????????
Група: 03200000-3 ??????? ???????, ???????, ?????????, ??????? ? ????????? ???????
Class: 03210000-6 ??????? ??????? ? ???????
Категория: 03211000-3 ??????? ???????

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03211900-2, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU