Код CPV 03200000-3 Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Код CPV: 03200000-3

Пълното име:

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Class:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03200000-3, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU