Код CPV 03143000-5 Продукти от комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

Код CPV: 03143000-5

Пълното име:

Продукти от комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 ???????? ?? ???????????, ????????????????, ???????????, ????????????? ? ???????? ? ??? ????????
Група: 03100000-2 ???????? ?? ??????????? ? ??????????????
Class: 03140000-4 ???????? ?? ?????????? ???????? ? ???????? ? ??? ????????
Категория:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03143000-5, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU