Код CPV 03142300-1 Продукти от животински произход, годни за консумация от човека

Код CPV: 03142300-1

Пълното име:

Продукти от животински произход, годни за консумация от човека

Section: 03000000-1EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03142300-1, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU