Код CPV 03131200-0 Чаени храсти

Код CPV: 03131200-0

Пълното име:

Чаени храсти

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Група: 03100000-2 Продукти на земеделието и градинарството
Class: 03130000-1 Растения, използвани за приготвяне на напитки и подправки
Категория: 03131000-8 Растения за напитки

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03131200-0, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU