Код CPV 03130000-1 Растения, използвани за приготвяне на напитки и подправки

Код CPV: 03130000-1

Пълното име:

Растения, използвани за приготвяне на напитки и подправки

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 ???????? ?? ???????????, ????????????????, ???????????, ????????????? ? ???????? ? ??? ????????
Група: 03100000-2 ???????? ?? ??????????? ? ??????????????
Class:
Категория:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03130000-1, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU