Код CPV 03117130-4 Растения, използвани като средство за унищожаване на насекоми

Код CPV: 03117130-4

Пълното име:

Растения, използвани като средство за унищожаване на насекоми

Section: 03000000-1


Отдел: 03000000-1 ???????? ?? ???????????, ????????????????, ???????????, ????????????? ? ???????? ? ??? ????????
Група: 03100000-2 ???????? ?? ??????????? ? ??????????????
Class: 03110000-5 ???????? ?? ?????????????????; ???? ??????? ? ???????? ?? ???
Категория: 03117000-4 ???????? ??? ????????? ????????

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03117130-4, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU