Код CPV 03000000-1 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

Код CPV: 03000000-1

Пълното име:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

Section: 03000000-1EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 03000000-1, 03000000-1, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU