Код CPV 45110000-1 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

Код CPV: 45110000-1

Пълното име:

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

Section: 45000000-7EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 45110000-1, 45000000-7, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU