Код CPV 44930000-8 Шисти

Код CPV: 44930000-8

Пълното име:

Шисти

Section: 44000000-0


Отдел: 44000000-0 Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Група: 44900000-9 Строителни камъни, варовик, гипс и шисти
Class:
Категория:

EU класификация Код CPV 2008, BG
Tags: 44930000-8, 44000000-0, Български, bg, Код, CPV, 2008, TED, Europa, EU