Kode CPV 03221000-6 Grøntsager

Kode CPV: 03221000-6

Fulde navn:

Grøntsager

Section: 03000000-1


Department: 03000000-1 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
Group: 03200000-3 Korn, kartofler, gr?ntsager, frugt og n?dder
Klasse: 03220000-9 Gr?ntsager, frugt og n?dder
Kategori:

EU klassifikation Kode CPV 2008, DA
Tags: 03221000-6, 03000000-1, Dansk, da, Kode, CPV, 2008, TED, Europa, EU