CPV 79421200-3 Projektering, undtagen bygge- og anl?gsarbejder

CPV: 79421200-3

Fulde navn:

Projektering, undtagen bygge- og anl?gsarbejder

Section: 79000000-4


Department: 79000000-4 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsf?ring, r?dgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Group: 79400000-8 Virksomhedsr?dgivning og administrativ r?dgivning samt besl?gtede tjenesteydelser
Klasse: 79420000-4 Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser
Kategori: 79421000-1 Projektstyring, undtagen bygge- og anl?gsarbejder

EU CPV 2008, DA
Tags: 79421200-3, 79000000-4, Dansk, da, , CPV, 2008, TED, Europa, EU