Kód CPV 45000000-7 Stavební práce

Kód CPV: 45000000-7

Celé jméno:

Stavební práce

Section: 45000000-7EU klassifitseerimine Kód CPV 2008, CS
Tags: 45000000-7, 45000000-7, Èeština, cs, Kód, CPV, 2008, TED, Europa, EU