Kód CPV 45000000-7 Stavebné práce

Kód CPV: 45000000-7

Celé meno:

Stavebné práce

Section: 45000000-7EU klasifikácia Kód CPV 2008, SK
Tags: 45000000-7, 45000000-7, Slovenèina, sk, Kód, CPV, 2008, TED, Europa, EU