Kods CPV 71210000-3 Konsultatīvie arhitektūras pakalpojumi

Kods CPV: 71210000-3

Pilns nosaukums:

Konsultatīvie arhitektūras pakalpojumi

Section: 71000000-8


Nodaļa: 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
Group: 71200000-0 Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
Klase:
Kategorija:

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 71210000-3, 71000000-8, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU