Kods CPV 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

Kods CPV: 71000000-8

Pilns nosaukums:

Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

Section: 71000000-8EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 71000000-8, 71000000-8, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU