Kods CPV 38221000-0 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS vai tamlīdzīgas)

Kods CPV: 38221000-0

Pilns nosaukums:

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS vai tamlīdzīgas)

Section: 38000000-5EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 38221000-0, 38000000-5, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU