Kods CPV 03221240-0 Tomāti

Kods CPV: 03221240-0

Pilns nosaukums:

Tomāti

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniec?bas, saimniec?bas, zivsaimniec?bas, mesaimniec?bas un saist?t? produkcija
Group: 03200000-3 Graudaugu produkti, kartupe?i, d?rze?i, aug?i un rieksti
Klase: 03220000-9 D?rze?i, aug?i un rieksti
Kategorija: 03221000-6 D?rze?i

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03221240-0, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU