Kods CPV 03142000-8 Dzīvnieku valsts produkti

Kods CPV: 03142000-8

Pilns nosaukums:

Dzīvnieku valsts produkti

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniec?bas, saimniec?bas, zivsaimniec?bas, mesaimniec?bas un saist?t? produkcija
Group: 03100000-2 Lauksaimniec?bas un d?rzkop?bas produkcija
Klase: 03140000-4 Dz?vnieku valsts produkti un saist?t? produkcija
Kategorija:

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03142000-8, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU