Kods CPV 03112000-9 Neapstrādāta tabaka

Kods CPV: 03112000-9

Pilns nosaukums:

Neapstrādāta tabaka

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija
Group: 03100000-2 Lauksaimniecības un dārzkopības produkcija
Klase: 03110000-5 Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcija
Kategorija:

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03112000-9, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU