Kods CPV 03100000-2 Lauksaimniecības un dārzkopības produkcija

Kods CPV: 03100000-2

Pilns nosaukums:

Lauksaimniecības un dārzkopības produkcija

Section: 03000000-1


Nodaļa: 03000000-1 Lauksaimniec?bas, saimniec?bas, zivsaimniec?bas, mesaimniec?bas un saist?t? produkcija
Klase:

EU klasifikācija Kods CPV 2008, LV
Tags: 03100000-2, 03000000-1, Latviešu, lv, Kods, CPV, 2008, TED, Europa, EU