Κωδικός CPV 03412000-1 Ξυλεία από τροπικά δέντρα

Κωδικός CPV: 03412000-1

Πλήρες όνομα:

Ξυλεία από τροπικά δέντρα

Section: 03000000-1EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03412000-1, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU