Κωδικός CPV 03143000-5 Προϊόντα μεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας

Κωδικός CPV: 03143000-5

Πλήρες όνομα:

Προϊόντα μεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας

Section: 03000000-1


Τμήμα: 03000000-1 ???????? ????????, ????????????, ???????, ?????????? ??? ?????? ????????
Ομάδα: 03100000-2 ???????? ???????? ??? ??????????
Class: 03140000-4 ????? ??? ?????? ????????
Κατηγορία:

EU ταξινόμηση Κωδικός CPV 2008, EL
Tags: 03143000-5, 03000000-1, Ελληνικά, el, Κωδικός, CPV, 2008, TED, Europa, EU