Kód CPV 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Kód CPV: 71000000-8

Celé jméno:

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Section: 71000000-8EU klassifitseerimine Kód CPV 2008, CS
Tags: 71000000-8, 71000000-8, Èeština, cs, Kód, CPV, 2008, TED, Europa, EU